Any :
2018
Tipus :
GSEJOURNAL
Autors :
Cardoso et al. Genet Sel Evol (2018)
Enllaç :
Referencia Bibliográfica :

Cardoso et al. Genet Sel Evol (2018) 50:56 https://doi.org/10.1186/s12711-018-0425-7

L’aïllament genètic de les races pot donar lloc a una pèrdua significativa de diversitat i tenir conseqüències en salut i rendiment. En aquest estudi, examinam l’efecte de l’aïllament geogràfic en la diversitat genètica caprina, mitjançant el genotipat de 480 individus de 25 races europees i africanes de cabres amb  SNP50 i la comparació de patrons de homocigositat de races continentals i insulars.

Els resultats obtinguts indiquen que els efectes de l’insularitat en els patrons de homocigositat són variables.

Les cabres criades a Madagascar, Islàndia, Irlanda (Nabius i Arran) i La Palma, mostren alts nivells de homocigositat, mentre que els criats a les Illes Mediterrànies mostren patrons de homocigositat que són similars als trobats en poblacions continentals.