Any :
2010
Tipus :
Archivos de Zootecnia
Autors :
Panea, B.1, Sañudo, C. , Olleta, J.L. i Sierra, I.
Enllaç :
Referencia Bibliográfica :

Arch. Zootec. 59 (227): 467-470. 2010.

Caracterització de la canal i la carn de la raça bovina Menorquina

Previ a la proposta d'una marca de qualitat l’Associació de Ramaders de Bestiar Boví Menorquí amb la Universitat de veterinària de Saragossa realitzen un estudi per  conèixer la qualitat de la canal i de la carn de la raça. Sempre tenint en compte les condicions de maneig i alimentació de la raça i les característiques que presenten altres carns competidores en mercat insular, que li és propi. Per realitzar l'estudi es van utilitzar 8 mascles d'un any d'edat.

Les variables estudiades van ser: conformació, engreixament, morfometria de la canal, pH, color, textura i valoració sensorial.

La canal va resultar millor que la de la Frisona, la seva competidora directa a l'illa. La raça Menorquina va presentar valors baixos en l'anàlisi instrumental de la textura, sent ben valorada sensorialment.