Any :
2001
Tipus :
Llibre
Autors :
Carles Amengual i Llorenç Payeras.
Referencia Bibliográfica :

En el llibre es revisen pràcticament tots els temes relacionats amb el món del cavall balear: història, literatura, llegendes i molta d'altra informació  on queda reflectida la relació dels cavalls amb les tradicions i la cultura de l'arxipèlag. Però també disposa d'un espai on es descriuen les diferents races i la seva funcionalitat, tractant qüestions que van des de la cria a l'hípica en tot el seu àmbit.

Per tant, resulta ser una obra interessant tant pels aficionats al món del cavall, com per a la societat illenca pel que representa el cavall dintre de la nostra història i tradicions.