Any :
2020
Tipus :
Journal of Animal Breeding
Autors :
Alanzor J.M. et al
Enllaç :
Referencia Bibliográfica :

Animals 2020, 10, 1893; doi:103390/ani10101893

La funcionalitat condiciona l'estructura de la població i la diversitat genètica de les races de cans en perill d'extinció sotmeses a l'aïllament territorial de les Illes?

Algunes de les races autòctones canines, com el Ca de Rater o el Ca de Bestiar, que se troben en perill d'extinció  des de fa segles, ara són posseïdores d'excepcionals habilitats com a caçadores de rates, pasturatge, guarda o com animal de companyia "mascotes". Al llarg de la història, han estat avaluats els paràmetres de les dues races, que protagonitzen aquest estudi.

La guàrdia o la caça, són característiques que afavoreixen un major interès en el registre de la informació genealògica.

En aquest estudi s'observa, que els animals de caça tenen genealogies més completes i se necessita més temps per seleccionar els animals reproductors, els cans guardians mascles són preferits sobre les femelles, per la seva idoneïtat per a la vigilància.

Els usos o propòsits per al qual es van seleccionar determinades races, condicionen l'evolució de la diversitat genètica de les races, fins i tot quan aquestes comparteixen les mateixes condicions geogràfiques d'aïllament i situació de perill d'extinció.