Any :
2016
Tipus :
Scientific Reports
Autors :
Manunza A et al
Enllaç :
Referencia Bibliográfica :

Scientific Reports volume 6, Article number: :27296 (2016) 

"Population structure of eleven Spanish ovine breeds and detection of selective sweeps with BayeScan and hapFLK".

Els objectius del treball publicat eren analitzar l'estructura poblacional d'11 races ovines espanyoles i detectar regions genòmiques que poden haver estat objecte de selecció. Un total de 141 individus van ser genotipats amb Infinium 50 K ovine SNP BeadChip (Illumina), combinant amb dades d'ovins espanyols aportats per l'International Sheep Genomics Consortium (N = 229).

Els resultats van revelar que la raça Canària de pèl i, en menor mesura, la Roja Mallorquina, la Latxa i la Churra són poblacions clarament diferenciades, mentre que les set races restants (Ojalada, Castellana, Gallega, Xisqueta, Ripollesa, Rasa Aragonesa i Segurenya ) comparteixen un fons genètic similar. A més en el mapatge de resultats no es va observar agrupament de races segons la seva especialització productiva predominant.