Any :
2018
Tipus :
Scientific Reports
Autors :
Noce A et al
Enllaç :
Referencia Bibliográfica :

SCIenTIfIC REPorts | (2018) 8:10486 | DOI:10.1038/s41598-018-28760-9

Scientific Reports (nature.com)

L'objectiu del present estudi és analitzar l’expressió genètica del múscul esquelètic oví, així com caracteritzar la variació genètica de les transcripcions expressades en dit teixit. Aquest objectiu s’ha mantingut mitjançant la seqüència d'ARN de les transcripcions del longissimus dorsi de 50 ovelles distribuïdes en cinc grups, que representen les races autòctones espanyoles: Canaria de Pelo, Roja Mallorquina, Galega, Xisqueta i Ripollesa.