Any :
2006
Tipus :
Recursos Didàctics
Autors :
Grup d'Amics en Defensa del Medi Ambient (GADMA).
Enllaç :
Referencia Bibliográfica :

Grup d'Amics en Defensa del Medi Ambient (GADMA), Conselleria d'Agricultura i Pesca del Govern Balear. Associació de Criadors i Propietaris de Pura Raça Asinal Balear. Associació de Ramaders de Porc Negre Mallorquí Selecte. Palma 2006 

 

L'objectiu d'aquest quadern és donar a conèixer les races mallorquines: característiques morfològiques, de què s'alimenten, com es comporten i què produeixen.

Tot ho fa des d'una forma entretinguda amb una breu descripció seguida d’una part on hi ha unes preguntes i alguns jocs per comprovar si s'ha entès el contingut del text exposat. Resultant ser uns quaderns didàctics molt divertits.