Any :
2013
Tipus :
Llibre
Autors :
Payeras, Ll. i Falconer J.
Enllaç :
Referencia Bibliográfica :

Payeras Ll. i Falconer J. Vaca de la reina 150 anys a Menorca. Ed. rapit book editiorial 2013 .

En el llibre els autors posen a l'abast del lector tot un recull d'informació històrica des de què arriba a Menorca fins els nostres dies d'una població o grup d'animals procedents de l'extingida raça Fribourguesa, reflex del gran valor històric, social i científic que suposa conservar aquest patrimoni.

També es descriu morfològicament la població, s'aporta imatges i informació genealògica dels exemplars localitzats i indica la distribució de la població actual.