Aquesta publicació ens parla de la ramaderia Balear vista des de diferents àmbits, per tal de donar una visió de conjunt de la importància de la ramaderia a les Illes Balears.

Consta de tres seccions: Els paisatges del món rural. L'activitat ramadera a les Illes Balears. Una visió històrica. Ramaderia i alimentació a les Illes Balears.

A l'apartat de l'activitat ramadera des de l'origen de la ramaderia fins en els nostres dies, detallant quines espècies predominaven a cada lloc i com anava evolucionant la cria i produccions de cada un d'ells.