Any :
2014
Tipus :
Llibre
Autors :
Seguí B. et al.
Enllaç :
Referencia Bibliográfica :

Segui, B. et al. Boc Balear. Ed. Consell de Mallorca amb la col·laboració en el Capítol Balear de SCI, del Safari Club Internacinal i del Premi Ullmann para Trofeos Europeos de Caza Mayor.

Subtitulat: "Cuatro milenios de historia, diez años de homologación".

El llibre es divideix en 4 parts, cadascuna amb diferents capítols, en els quals es dona participació a diferents entitats i autors en les seves respectives especialitats cobrint el contingut que es divideix en: Una part preliminar d'introducció semàntica, gestió i conservació, una primera part sobre l'arribada de la cabra fins als nostres dies, la segona part aporta informació sobre el coneixement científic i la gestió tècnica, seguida d'una tercera part de caça i una quarta dedicada al Turista cinegètic.