Any :
2001
Tipus :
Llibre
Autors :
Payeras, Ll. i Falconer, J.
Referencia Bibliográfica :

Payeres, Ll.; Falconer J. Ca Mè Mallorquí. Ed. Oficina de la caça. Departament de Medi Ambient i Natura. Consell Insular de Mallorca. 2001

És un Llibret, que es pot considerar una monogràfica del Ca de Mè, completa en quant a contingut.

En ell es descriuen les característiques morfològiques de la raça, prototipus racial oficialment aprovat. Continua amb unes referències històriques la primera datada del 1392 i sobre tot destaquen l'aptitud caçadora de la raça. En un nou apartat es descriu la funcionalitat i es donen referències de la forma de caçar i de l'adaptació en el lloc on fa feina.

En la descripció dels colors a part de les coloracions i la seva distribució, adjunta totes les combinacions de colors possibles i com s' expressen els fenotips i genotips. Per acabar revisa la situació i els aspectes socials de la raça.

Tot el text va acompanyat d'unes imatges de gran qualitat pel que s'observa en elles de la raça.