Any :
2006
Tipus :
Llibre
Autors :
Bartomeu Anguera Sansó (texte i fotografies)
Referencia Bibliográfica :

Anguera, B. Races Autòctones de les Illes Balears. Ed. Conselleria d'Agricultura i Pesca. Govern de les Illes Balears. 2003 - 2006

En el llibre es descriuen les característiques de les poblacions autòctones de les Illes Balears, races i agrupacions racials. A la vegada que es fan unes aportacions sobre el seu origen i la situació del moment de cada una de les poblacions. El text s'acompanya d'imatges de cada una de les poblacions a on el lector pot identificar les poblacions descrites.

Pel coneixement de l'interessat d'aquest llibre existeixen dues edicions una en català i l'altra en castellà, donant facilitat a l'accés a la informació de les races a qualsevol persona interessada.