Any :
2019
Tipus :
Research Gate
Autors :
Canales Vergara, A. M. et al
Enllaç :
Referencia Bibliográfica :

Animals 2019, 9, 897; doi:10.3390/ani9110897

El desenvolupament de noves línies de producció d’indiots ha relegat a les races autòctones a una segona posició. Aquest ha augmentat la necessitat de noves investigacions per garantir la conservació de les races d’indiots i el manteniment de la biodiversitat.

L’objectiu del present estudi va ser identificar poblacions d’indiots, els seus orígens i línies maternes a través de l’anàlisi d’ADN mitocondrial.

Per a aquest estudi es varen utilitzar mostres d’ADN mitocondrial de 93 indiots (Meleagris gallopavo). Els animals pertanyen a poblacions de Brasil, Mèxic, Espanya (Andalusia i Mallorca), Itàlia, Iran, Egipte i EEUU. La xarxa d'haplogrups que es va formar suggerí que les poblacions domèstiques d’ indiots s’agrupessin en un únic haplotipus.

No obstant això es trobaren diferències genètiques dins de l'haplogrup. El present estudi pot proporcionar un millor enfocament per a la implementació d’estratègies de conservació per a la població nacional d’indiots.