Any :
1998
Tipus :
Llibre
Autors :
Llorenç Payeras i Jaume Falconer
Enllaç :
Referencia Bibliográfica :

Payeras Ll. i Falconer J. Races Autòctones de les Illes Balears Ed. Conselleria d'Agricultura, Comerç i Indústria. Palma 1998.

Aquest llibre, reflex d'hores de feina i investigació, no consta només d'una descripció de les característiques morfològiques de les poblacions autòctones de les Balears, sinó que és un dels primers llibres on se presenten la majoria de races i agrupacions racials, acompanyades d'una part d'història i cultura relacionades amb elles, que ens ubica cada població en un context propi i únic que és el que els hi donen origen i continuïtat.

Tot això va acompanyat d'unes imatges extraordinàries, tant per el que mostren com per la part artística de les mateixes.