Any :
2016
Tipus :
GSEJOURNAL
Autors :
Manunza, A. et al
Enllaç :
Referencia Bibliográfica :

GSEJOURNAL (GENETICS SELECTION EVOLUTION) Manunza et al. Genet Sel Evol (2016) 48:52

A genome-wide perspective about the diversity and demographic history of seven Spanish goat breeds (Una perspectiva sobre la diversitat i la història demogràfica de set races de cabres espanyoles a partir del genoma).

L’objectiu principal del treball era analitzar la història demogràfica de set races de cabra espanyoles (Malagueña, Murciano-Granadina, Florida, Palmera, Mallorquina, Bermeya i Blanca de Rasquera) a partir de dades de diversitat generades pel genoma Illumina Goat SNP50. BeadChip ( N = 176). A aquesta anàlisi també es van incloure cinc poblacions addicionals procedents d’Europa (Saanen i Carpates) i d’Àfrica (Tunísia, Djallonké i Sahel) amb finalitats comparatives.

La deriva genètica i la consanguinitat han tingut efectes diferents a les set races de cabres espanyoles analitzades generant patrons diferents de diversitat de tot el genoma que proporcionen informació nova sobre la història demogràfica d’aquestes poblacions.