Any :
1990
Tipus :
Llibre
Autors :
Fernando Orozco Piñán
Referencia Bibliográfica :

Orozco, F. Razas de Gallinas Españolas. Ed. Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Pág. 216. Madrid 1989.

El llibre no només suposa un catàleg de les races espanyoles de gallines, sinó que a més es descriuen amb detall els caràcters morfològics, genètics i fins i tot històrics i socials que donen context a la raça, per acabar finalment revisant la situació general en què es troben i les possibles accions per afavorir la seva conservació.