Any :
2022
Tipus :
Tesi
Autors :
Jaime Jaume Sureda
Enllaç :
Referencia Bibliográfica :

Títol de la Tesi: Resultats Productius i de qualitat del Porc Negre Mallorquí en condicions extensives.

Tesi realitzada pel Director de Desenvolupament de la Producció Agrària de l'IRFAP.

L'objectiu principal d'aquesta tesi és el de caracteritzar la raça de Porc Negre Mallorquí, aixó com a descriure el seu sistema de producció i avaluar la qualitat de la carn i els seus principals productes que se poden obtenir, plantejant un pla de conservació i millora de la raça.

El Porc Negre Mallorquí és l’única raça porcina autòctona de les Illes Balears en estat de conservació, encara que en perill d’extinció. Es tracta d’una raça que es cria en condicions extensives, ja que es caracteritza per la seva alta rusticitat i adaptació a les condicions agroclimàtiques mediterrànies i que tendeix a sobrecarregar-se de teixit adipós. Aquesta raça no té els haplotips asiàtics ni el gen de sensibilitat de l'halotà, cosa que indica un aïllament genètic i geogràfic de llarga durada.