Any :
2018
Tipus :
Research Gate
Autors :
Delgado J.V.1* et al.
Enllaç :
Referencia Bibliográfica :

Actas Iberoamericanas de Conservación Animal AICA 12 (2018) 179-184

És molt difícil i costós realitzar censos ramaders que especifiquen les races d'una manera fiable. Tan sols alguns països molt desenvolupats ho aconsegueixen implantant fortes mesures de traçabilitat racial. En general en el context Iberoamericà no hi ha aquest tipus d'informació detallada.

El coneixement d'aquesta informació és essencial per poder planificar eficaçment la conservació del patrimoni genètic animal dels països.

Per aquesta raó FAO i la RED CONBIAND han establert un acord per fer feina junts en un programa pilot que permeti inferir d'alguna forma els censos racials a partir dels censos generals existents en els països.

De moment aquesta experiència es focalitza en 5 països Iberoamericans (Panamà, Costa Rica, Uruguai, Equador i Colòmbia), elegits per la seva grandària i per les capacitats dels seus recursos.