Any :
2003
Tipus :
Llibre
Autors :
Payeras, Ll. i Falconer, J.
Enllaç :
Referencia Bibliográfica :

Payeras, Ll. i Falconer, J. El Ca Rater Mallorquí. Ed, Oficina de la caça. Departament de Medi Ambient i Natura. Consell de Mallorca. Palma

El llibre es pot considerar una monografia del Ca Rater completa en quant a contingut: Morfologia, Referències històriques, Funcionalitat, Coloracions i aspectes socials. Tot el text va acompanyat d'unes imatges de gran qualitat pel que s'observa en elles de la raça.

En quant a referències històriques diu que es tracta d'una raça molt antiga, però que la bibliografia són totes dels darrers 150 anys. A continuació es descriu el prototipus racial oficialment aprovat amb els seus caràcters generals, específics i defectes.

També es descriuen les coloracions que es presenten, la distribució i les expressions fenotípiques i genotípiques. Descriu la seva activitat com a caçadors de conills i rates, encara que a l'actualitat també formi part del grup conegut com animal de companyia. Acaba el llibre amb una revisió de la situació de la raça i la part social de la mateixa.