Any :
2006
Tipus :
Llibre
Autors :
Miralles Gomila, J.
Enllaç :
Referencia Bibliográfica :

Miralles, J. Del Bast al Tractor Ajudes que ha tingut l'home. Ed. Govern de les Illes Balears i Ajuntament de Montuïri. 2006 pp. 176

 

En el llibre es poden trobar referències a una gran quantitat d'ormejos utilitzats a l'agricultura i ramaderia de les Balears.

L'autor recopila i descriu en aquest llibre paraules que fan referència a arreus, aparells, maquinàries i tipus de treballs relacionats amb les feines del camp. Enriquint aquesta descripció amb dibuixos, fotografies antigues i actuals, que fan referència al que ens descriu. El seu contingut és un reflex fidel dels processos de mecanització que s'han produït a les darreres dècades.