Any :
2006
Tipus :
Llibre
Autors :
Francesc Vidal A.
Enllaç :
Referencia Bibliográfica :

Francesch A. Gallinas de raza. Ed.Arte avícola (2ª edició).Valls. 2006.

En aquest llibre es recull la informació morfològica d'un gran nombre de races, amb això l'autor acosta al criador les característiques morfològiques de les races de gallines, tant espanyoles com estrangeres, i converteix el llibre en una eina on un pot seguir les pautes selecció morfològica proposades, per dirigir aquesta selecció a la conservació d'un patrimoni genètic de valor inestimable.

Sens dubte aquest llibre junt amb el de "Gallines enanes de raça" del mateix autor son una guia bàsica tant per criadors, com per a jutges i col·leccionistes, que serveix com a manual per valorar els exemplars i les varietats de color reconegudes per a cada una d'elles.

Existeix una tercera edició del llibre, editada el 2016 per la Ed. Síl·laba Tònica, que es una versió ampliada i actualitzada de les races de talla gigant i lleugera, a la vegada que incorpora les races reconegudes a nivell nacional en el darre perìode: Eivissenca, Pedresa Atlàntica y Mediterrània, Piñeira, Serrana de Teruel, Utrerana i Valenciana de Chulilla i races foranes com Ayam Cemani i Fayoumi entre d'altres.