Any :
2016
Tipus :
Llibre
Autors :
Bover, J. i Rosselló, R.
Enllaç :
Referencia Bibliográfica :

Bover, J. et al.La caça i els cans a les Balears (segles XIII - XIX): Monografies de la Societat d'Història Natural de les Balears, 24: 184pp. Ed. Consell de Mallorca, Departament de Desenvolupament Local. Palma 2016.

Monografies de la Societat d'Història Natural de les Balear.

El llibre es la culminació en publicació d'una feina de recerca sobre la caça i el seu entorn, que els hi dona difusió, incluint les races més habituals. Es divideix en dos grans grups: El primer esta dedicat a la caça a les Balears ente els segles XIII i XIX (cinegètica històrica) i continua amb una segona part dedicada als cans a les Balears entre el segle XII a XIX (cinologia històrica). En aquesta darrera part hi són presents les races autòctones: Ca Mè, Ca Eivissenc, Ca rater, Ca de Bou,...