Any :
2015
Tipus :
Journal of Animal Breeding
Autors :
Pons A. L. et al
Enllaç :
Referencia Bibliográfica :

Journal of Animal Breeding and genetic J Anim Breed Genet. 2015 Jun;132(3):268-76. doi: 10.1111/jbg.12129. Epub 2015 Mar 30

"The biodiversity and genetic structure of Balearic sheep Breed"

Les races d'ovelles de balears: Mallorquina, Menorquina, Roja Mallorquina, Eivissenca i el grup genètic, Formentera, constitueixen un recurs genètic únic en el paisatge agrícola mediterrani. A l'estudi publicat s'utilitza un panell de marcadors micro-satèl·lits per analitzar la diversitat genètica i les relacions amb altres races espanyoles.

Els resultats van demostrar una clara diferenciació genètica entre les quatre races ovines de les Illes Balears. Observant una lleugera migració entre elles i poques influències genètiques de les races continentals espanyoles. La raça Eivissenca va mostrar el valor de distància més elevat respecte de les altres races en estudi.