Any :
2016
Tipus :
Tesi
Autors :
Agueda L. Pons Barro
Enllaç :
Referencia Bibliográfica :

L'arxipèlag balear és un territori ric en patrimoni genètic, l'espècie ovina té quatre races oficialment reconegudes: Eivissenca, Mallorquina, Menorquina i Roja Mallorquina. Totes elles catalogades en situació de perill d'extinció. 

Els objectius de la tesi eren la caracterització genètica i l'anàlisi de la diversitat i estructura intrapoblacional i interpoblacional entre els ovins de les Balears i altres races (Europa, Amèrica i Àfrica); a més de l'estudi de la viabilitat i idoneïtat de la utilització de la genètica molecular en els programes de conservació i millora.

Les races de Balears presentaren una diversitat genètica acceptable i una significativa diferenciació entre elles i la resta de races analitzades. La raça més amenaçada va ser l'Eivissenca. Les poblacions ovines de Balears presentaren poca influència genètica de les altres races i es va comprovar que l'aplicació de la genètica molecular resultava ser una eina molt interessant per a la gestió de les poblacions.