Any :
2006
Tipus :
Recursos Didàctics
Autors :
Grup d'Amics en Defensa del Medi Ambient (GADMA).
Enllaç :
Referencia Bibliográfica :

Grup d'Amics en Defensa del Medi Ambient (GADMA), Conselleria d'Agricultrua i Pesca del Govern Balear. Associació de Criadors iPropietaris de Pura Raça Asinal Balear. Associació de Ramaders de Porc Negre Mallorquí Selecte. Palma 2006

L'objectiu d'aquest quadern es donar a conèixer les races mallorquines: característiques morfològiques, de que se alimenten, com es comporten i que produeixen.

Tot ho fa des d'una forma entretinguda amb una breu descripció seguida de una part a on hi ha unes preguntes i alguns jocs per comprovar si s'ha entès el contingut del text esposat. Resultant ser uns quaderns didàctics molt divertits.