Any :
2001
Tipus :
Llibre
Autors :
Carles Amengual i Llorenç Payeras.
Referencia Bibliográfica :

En el llibre es revisen pràcticament tots els temes relacionats amb el mòn del cavall balear: història, lliteratura, llegendes i molta d'altra informació a on queda reflectida la relació dels cavalls amb les tradicions i la cultura de l'arxipièlag. Però també disposa d'un espai a on es descriuen les diferents races i la seva funcionalitat, tractant questions que van des de la cria a l'hípica en tot el seu àmbit.

Per tant, resulta ser una obra interessant tan per els aficionats al mòn del cavall, com per a la societat illenca per lo que representa el cavall dintre de la nostra història i tradicions.