El curs va consta d'una jornada de 4 hores de durada (dues hores teòriques i dues hores practiques), la part teòrica es va realitzar en el local de FEPIRA i la part pràctica a la finca Can Muson. 

L'Objectiu es la formació de jutges d'Ovella eivissenca.

Contingut de la jornada: Valoració morfològica per a la inscripció en el Llibre Genealògic, patró racial oficialment reconegut, caracters generals, específics i defectes valorables o de desqualificació; sistemàtica de valoració.

 

Veure Més