Lloc :
Centre Bit Raiguer (C/ Selleters, 25. Inca)
Horari :
De 09:30 h a 14:30 h.
Impartit per :
Manuel Delgado, Rosario Gutiérrez Peña, Carme Roselló i Susana Simal
Responsable :
SEMILLA
Contacte :
formacio@semilla-caib.es
Date d'inici :
30/06/2017

La jornada es va celebrar en un únic dia, al matí i en tan sols 5 hores.

Objectius:

Donar a conèixer la qualitat de la carn d'oví, que es produeix a Mallorca, relacionat amb el sistema de maneig alimentari dels animals.

Apropar el ramader al consumidor, per conèixer de primera mà la demanda de les seves produccions.

Donar suport al ramader per millorar la producció ovina, aportant eines que permetin adaptar les explotacions a sistemes de producció més eficients, dirigits a l’obtenció de productes adequats a la demanda del mercat actual.

Els ponents que participaren a la jornada aportaren resultats de les anàlisis realitzades en la carn i la canal d'oví mallorquí, des de dos punts de vista, qualitatiu i quantitatiu. Aquests resultats van permetre valorar el que es té o es pot vendre, orientant així els sistemes de producció i comercialització.

Finalment, els assistents participaren en un tast de carn, on es va explicar la forma correcta de provar-la per poder analitzar les seves característiques sensorials, tot això dirigit per especialistes de la UIB.