Lloc :
Sala de Plens de Palau Reial del Consell de Mallorca, carrer del Palau Reial, 1, 07001, Palma
Horari :
De 20:00 a 22:00 h.
Impartit per :
Juan Vicente Delgado, Antoni Barceló Adrover i Águeda Pons
Responsable :
Departament de caça del Consell Insular de Mallorca
Contacte :
Departament de Caça del Consell de Mallorca (+34) 971 219 854 serveicinegetic@conselldemallorca.net
Date d'inici :
12/02/2018
Enllaç :

El departament de Caça del Consell Insular de Mallorca va anunciar i convidar a tots els interessats a participar a una taula rodona de reflexió sobre races autòctones i races ferals.

Contingut:

Presentació de l’acte per part del Conseller de Desenvolupament Local del Consell de Mallorca, Joan Font Massot.

Intervenció del moderador.

Segueix la introducció dels participants a la taula que fan breu exposició dels antecedents generals i particulars de l'illa de Mallorca.

I s'acaba amb un debat molt interessant amb la intervenció del públic en el col·loqui amb participació de molts dels assistents.