Lloc :
Sineu. Saló Tele Club i Plaça Mercat.
Horari :
De 9:00 a 14:00 h.
Impartit per :
Llorenç Payeras Capellà
Responsable :
SEMILLA
Contacte :
Ramon Ramis (rramis@semilla-caib.es)
Date d'inici :
16/03/2015

"Formació de jutges en races autòctones, Ase Balear".

Aquest curs va constar de dues parts, una teòrica i l'altra pràctica, que es van celebrar els dies 16 i 17 de març respectivament.

Es va comptar amb la participació de 13 assistents, dels quals 12 van accedir al certificat de jutge.

El contingut es va desenvolupar en 10 hores, on es van tractar temes sobre les tècniques i conceptes bàsics per a la valoració morfològica d'un animal, protocols de valoració de l'espècie equina i característiques específiques de la raça.