Lloc :
Es Mercadal, Menorca
Horari :
Dissabte 20 de 17:00 a 20:00 h; Diumenge 21 de 10:00 a 13:30 h
Impartit per :
Francisco Javier Navas González, Antonio González Ariza, José Manuel Alanzor Puente
Responsable :
IRFAP
Date d'inici :
20/05/2023

Les races autòctones formen part del nostre patrimoni genètic animal i constitueixen, part de la riquesa genètica a conservar com a part del patrimoni a preservar. L'ús de races autòctones adaptades al territori a on es varen formar, contribueix al manteniment d’ecosistemes de gran valor paisatgístic i ecològic, dels quals també hi formen part els recursos genètics animals.

L’objectiu de la jornada és formar jutges i criadors de l’Agrupació racial del Ca de Conill de Menorca (Decret 5/2007) de 2 de febrer, pel qual s’aprova el catàleg d’Agrupacions racials d’animals domèstics autòctons de les Illes Balears i Ordre del Conseller de dia 9 de maig de 2014, que actualitza l’annex del Decret 5/2007).

A més, de donar a conèixer als criadors i veterinaris les característiques i la tècnica de valoració funcional d’un ca o quissó. Tot emmarcat dintre dels programes de conservació i millora dels recursos genètics animals de les Illes Balears.

Programa

Dissabte, dia 20 de maig de 2023. Part Teòrica

17:00h a 17:15h.    Benvinguda i presentació de la Jornada.

Sr. Francisco Goñalons Bonet

President de l’Associació de Criadors i Conservadors de Cans de conills de Menorca.

17:15h    17.15h a 17:45h.    Caracterització del perfil Criador/Caçador del Ca de Conills

Sr. Antonio González Ariza

Doctor en Conservació de Recursos naturals i Gestió sostenible.

17:45h a 18:15h.    Protocol d'avaluació funcional en quissons de races amb capacitat de caça.

Sr. Antonio González Ariza

Doctor en Conservació de Recursos naturals i Gestió sostenible.

18:15h a 18:30h.   Descans.

18:30h a 20:00h.  Protocol d'avaluació funcional en adults de races caçadores.

Sr. Francisco Javier Navas González

Doctor i Tècnic especialista en Etologia animal d’ UCO.

Diumenge, dia 21 de maig de 2023. Part pràctica

10:00h a 11:00h.   Demostració avaluació funcional de quissons.

                             Selecció de quissons.

Sr. Francisco Javier Navas González

Sr. Antonio González Ariza

Sr. José Manuel Alanzor Puente

11:00h a 11:30h.    Descans.

11:30h a 13:30h.    Demostració avaluació funcional de adults.      

Sr. Francisco Javier Navas González

Sr. Antonio González Ariza

Sr. José Manuel Alanzor Puente

Curs destinat a criadors veterinaris, estudiants de veterinària i auxiliars, interessats en la conservació  i millora del Ca de Conill de Menorca.