Lloc :
Ramaders Agrupats de Felanitx ctra. Felanitx - Porreres km.1
Horari :
De 9:00 a 14:00 h
Impartit per :
Rufino Gil Guerra.
Responsable :
IRFAP
Contacte :
971 17 60 84 formacio@irfap.es
Date d'inici :
Enllaç :

Els dies 21 i 22 de juny es celebrarà la Jornada de Classificació de canals bovines a Felanitx.

Programa

21 de juny de 2023

09:00 - 10:00 h Ponència de formacio teòrica. Aspectes legals fonaments del sistema de classificació i registre de preus de canals de boví pesat (nova reglamenació comunitària i espanyola).

10:00 - 11:00 h Ponència de formació teòrica. Explicació detallada de feinejat de canals d'acord amb les presentacions autoritzades pel Reial Decret 815/2015 de data 6 de juliol de 2018, així com el pesat  de la canal, l'oreig, i demés accions que s'han de realitzar a l'escorxador. Descripció del sistema de classificació de canals, d'acord amb el model "SEUROP" i consells pràctics per una correcta classificació.

11:00 - 14:00 h Ponència formació pràctica: Exercici pràctic de classificació segons el model SEUROP  a l'excorxador. Discussió i posada en comú dels resultats de l'exercici.

 

22 de juny de 2023

09:00-11:00 h Ponència de formació teòrica. Visionat de fotografies de canals prèviament classificades, comentaris del Community Inspections Commitee on Beef Carcase Classifications. Classificació en altres estats memebres de la UE. Comentaris i explicació del funcionament de les màquines de classificació automàtiques, que operen en la UE.

11:00-14:00 h Ponència formació pràctica. Exercici pràctic de classificació segons model SEUROP en escorxador, i prova individual sobre un mínim de 40 canals escollides a l'efecte. Discussió i posada en comú dels resultats de l'exercici.

Docents:

Rufino Gil Guerra. Tècnic especialista. Expert Nacional en classificació de canals boví-oví i representant espanyol en el Community Commitee on Beef Carcase Classification.