Lloc :
Online
Horari :
De 14:30 h a 16:00 h.
Impartit per :
Carmelo García Romero
Responsable :
Consejo General de Colegios de Veterinarios de España y Grupo Asis.
Contacte :
Atención al alumno: 976461480 o formación@grupoasis.com
Date d'inici :
29/10/2019
Enllaç :

Seminari Web: "Impactes Mediambientals generats pels diferents models de producció agroramadera a nivell local i global".

 

Objectius:

 

Donar a conèixer l'impacte negatiu que els sistemes ramaders poden tenir sobre el medi natural, depenent del tipus de producció, maneig del cicle de cria i tractament dels residus ramaders.

 

Valorar la innovació en el camp dels residus agroramaders per a optimitzar la gestió integrada d'aquests.

 

Es tracta d'una Xerrada Online amb una durada de 90 minuts, els quals s'aprofitaran de la següent manera:

 

60 min d'Exposició teòrica.

 

30 min de debat (amb possibilitat que els assistents enviïn preguntes al ponent).

 

Ponent: Carmelo García Romero.

 

Matrícula d'inscripció: Veterinaris col·legiats COVIB gratuït.

 

Inscripció: 

http://www.colvetcampus.es/moodle/   o mitjançant

http://formacion.grupoasis.com/curso/1122-impactos-medioambientales/#!/inscripcion