Lloc :
Centre Cultural Mercadal. Part Teòrica. C/ Metge Camps, s/n, 07740 Es Mercadal i Recinte Firal des Mercadal. Part Pràctica C
Horari :
Dissabte 30 de 17,00h a 20,00h i Diumenge 1 de 10,00h a 13,30h
Impartit per :
Sr. Francisco Javier Navas González (IFAPA) i Sr. Antonio González Ariza (UCO)
Responsable :
SEMILLA
Contacte :
971176084 - formacio@semilla-caib.es
Date d'inici :
30/04/2022

L’objectiu de la jornada va ser formar jutges de l’Agrupació racial del Ca de Conill de Menorca (Decret 5/2007) de 2 de febrer, pel qual s’aprova el catàleg d’Agrupacions racials d’animals domèstics autòctons de les Illes Balears i Ordre del Conseller, de dia 9 de maig de 2014, que actualitza l’annex del Decret 5/2007). El curs anava destinat a la formació de criadors, veterinaris, estudiants de veterinària, auxiliars i interessats en la conservació i millora del Ca de Conill de Menorca. Tot emmarcat dintre dels programes de conservació i millora dels recursos genètics animals de les Illes Balears. 

A més, de donar a conèixer als criadors i veterinaris les característiques de l'agrupació racial i la tècnica de valoració morfològica, zoomètrica i funcional d’un ca o quissó. Es va presentar un nou sistema, per obtenir informació zoomètrica del cans a partir d'una fotografia. A la part pràctica es va poder comprovar que la variabilitat de les mesures obtingudes eren majors entre jutges que empren el sistema tradicional, que si empren la fotografia i els programes informàtics.