Lloc :
Centre Bit d’INCA C/ Selleters, 25
Horari :
De les 19:00 a les 21:00 h
Impartit per :
Vanesa Castillo López
Responsable :
IRFAP
Contacte :
IRFAP Tel. 971176666 (extensió 62747) Mail: irfap@caib.es
Date d'inici :
25/02/2016
Enllaç :

"La producció i la qualitat de la carn i de la llet d'ovelles de raça mallorquina i roja mallorquina".

Caracterització, revaloració i anàlisi de carn d'oví.

Donar a conèixer al sector ramader la recerca duta a terme a l’IRFAP en relació amb l’oví de raça autòctona Balear. Apropar al sector, per una banda, els primers resultats obtinguts en quant a la qualitat de la canal i la carn de les ovelles Mallorquina i Roja Mallorquina i, per l’altra, les dades generades a partir del control lleter oficial entorn a la producció i la qualitat lletera de l’ovella Roja Mallorquina. Trobar un espai d’intercanvi i debat amb el sector per afavorir la transferència d'informació entre el sector i l’IRFAP i viceversa.