Herbívor remugant de la família Bovinidae  i de l'espècie Bos primigenius  taurus, que es va domesticar fa uns 10.000 anys a l'Orient Mitjà i que després es va anar estenent per la resta dels continents. A les Illes Balears es creu que hi van arribar amb els primers pobladors atès que se n'han trobat restes òssies en diversos jaciments talaiòtics, que ho confirmen.

Es caracteritzen per ser animals de mida grossa, que poden presentar banyes. Tenen una vida mitjana de 18 a 22 anys, encara que la seva vida productiva, sobretot en condicions intensives, és molt inferior. La duració de la gestació és de 283 dies, generalment tenen parts simples, encara que també poden ser dobles, però és poc freqüent. Antigament, el boví va tenir la seva importància en els rituals com a ofrena als déus, però a la vegada tenia una funcionalitat agrícola i forestal com a animal de càrrega o tir. Actualment aquesta activitat només es manté a llocs a on no es pot arribar amb màquines i es cria més per obtenir-ne productes carnis, làctics o articles elaborats amb les  pells i també són valorats els excrements per emprar-los com adob.

Actualment consten dues races bovines catalogades en el Registre Oficial de Bestiar d'Espanya: mallorquina i menorquina. A Menorca hi ha una població encara en estudi, la vaca de la reina, sobre la qual s'ha realitzat els tràmits perquè sigui reconeguda coma agrupació racial i es troba a l'espera de l'aprovació oficial com a tal.