La cabra és un herbívor remugant de la família Bovinidae, la subfamília Caprinae i és l’espècie Capra aegagrus hircus, que dona lloc a la cabra domèstica. Les cabres, així com ho fan les ovelles, comparteixen la seva existència a les Illes Balears des dels primers assentaments humans i així ho confirmen les restes òssies trobades en els jaciments, les quals també indiquen la importància en volum dels petits remugants. 

Són animals petits, que presenten dimorfisme sexual, els mascles solen tenir barbó i banyes i solen ser més grossos, que les femelles, també poden presentar diferències a la capa. El temps de gestació per a una cabra és aproximadament d'uns 150 dies, però pot variar entre 144 i 151. Les expectatives de vida són de 15 a 18 anys. Són animals molt àgils i tenen facilitat per botar, però encara que generalment són nerviosos, tenen un caràcter gregari i es desplacen en grup. Aquestes característiques fan que sigui una espècie que manté part de la població en estat salvatge, altres formen poblacions ferals i altres es mantenen a les explotacions com a animals domèstics.

A les Illes Balears tenim dues races oficialment reconegudes: Cabra eivissenca i Cabra mallorquina. A Menorca un grup de persones s'han agrupat en una associació de ramaders per tal de realitzar els estudis i tràmits corresponents per reconèixer una població de cabres com a agrupació racial autòctona de Menorca.