Lloc :
Sala polivalent de l’Edifici des Molinar de Montuïri
Horari :
De 15:00 a 21:30 h
Impartit per :
Tomeu Segui i Agueda L. Pons
Responsable :
Departament de caça del Consell Insular de Mallorca
Contacte :
Dep. de caça Tel. (+34) 971 219 854 serveicinegetic@conselldemallorca.net
Date d'inici :
26/05/2017
Enllaç :

Dintre de les jornades cinegètiques es dedica un espai a exposar les feines realitzades per a la recuperació genètica, funcional i social de la raça Ca Mè Mallorquí. Participen amb l'estudi l’Associació de caçadors i criadors de ca Mè mallorquí (club de la raça legalment dipositari del llibre genealògic), el departament de Genètica de la Universitat de Córdova i SEMILLA.

En quant a l'objectiu és el de presentar els resultats de l’estudi genètic recentment realitzat i presentar la proposta del Programa de cria, per tal d'animar als criadors i fomentar la raça.

Les conclusions extretes dels anàlisis genètics realitzats és que es tracta d’una raça diferenciada i homogènia. Com a recomanació del Programa de Cria es proposa seleccionar els millors creuaments tenint en compte l'estructura genètica, genealògica i funcionals (dades obtingudes de les proves de caça que realitza l’Associació de caçadors i criadors de ca Mè mallorquí).