Lloc :
Consell
Horari :
De 10:00 a 14:00 hores i 16:00 a 20:00 hores
Impartit per :
Oscar Murgia, educador de cans pastors
Responsable :
APAEMA
Contacte :
APAEMA Tel. 971168326 Mail: cursos.apaema@gmail.com
Date d'inici :
30/04/2018
Enllaç :

La jornada es va celebrar en dos dies de dilluns 30 d'abril a dimarts 1 de maig. Amb un total de 16 hores de formació. 

L'objectiu donar a conèixer la teoria i la pràctica del maneig del ca pastor. Es parla del seu aprentatge, de les diferents fases d'aquest, les ordres i el control damunt el ca, races i de la feina del pastoreig en sí.

Dirigit a professionals del sector agrari. Possibilitat d'asistència fins a 25 persones i un total de 10 cans entre els participants.