Lloc :
Alaró, dia 19 i 20 de setembre de 2020
Horari :
De les 08:00 h fins 18:30 h
Impartit per :
Jaime Coll Bennasar
Responsable :
Associació de Ca de Bestiar
Contacte :
Club Ca de Bestiar, clubcadebestiar@gmail.com, telèfon: 636 244 336
Date d'inici :
19/09/2020
Enllaç :

Jornada d'iniciació de Pasturatge amb Ca de Bestiar

Alaró, dia 19 i 20 de setembre de 2020

La voluntat és oferir els coneixements necessaris als criadors, ramaders, pastors, veterinaris i altres persones interessades, per  a iniciar-se amb l'ensinistrament com a pastor del Ca de Bestiar, emmarcat en els programes de conservació i millora dels recursos genètics animals de les Illes Balears.

Inscripcions: Fins dia 16 de setembre de 2020