Lloc :
Sineu
Horari :
De 10:30 a 13:00 h
Impartit per :
Agueda L. Pons i Marti Dinarés
Responsable :
Associació de Ramaders d'Ovella Roja Mallorquina i SEMILLA
Contacte :
SEMILLA Tel. 971 787377 (Ext. 62754) Mail: rraa@semilla-caib.es
Date d'inici :
16/05/2018

El curs de formació de jutges consta de dues parts una pràctica i l'altra teòrica, que es van celebrar els dies 16 i 17 de maig de 2018.

Es va comptar amb la participació de 17 assistents, dels quals 11 van accedir al certificat de jutge i la resta va quedar pendent de confimació a la realització d'unes hores més de práctiques aprofitant la fira de Llucmajor.

Dintre del continguts esta la forma i sistemàtica establerta en les diferents formes de jutjament, les característiques morfologiques de la raça i els trets més freqüents de desqualificació, a més de com varia la valoració d'una animal per a procedir a la inscripció en el Llibre genealògic respecte a la valoración en un concurs.