El Reglament (UE) 2016/1012 dins el context de les condicions zootècniques defineix el concepte "raça" com a població d'animals (domèstics) prou uniforme com perquè se la pugui considerar diferent d'altres animals de la mateixa espècie per una o diverses agrupacions de criadors que hagin acordat inscriure aquests animals en llibres genealògics amb indicació dels seus ascendents coneguts, per tal de perpetuar les seves característiques heretades a través de la reproducció, l'intercanvi i la selecció en el marc d'un programa de cria. Posteriorment el Reial Decret 45/2019, pel qual s'estableixen les normes zootècniques defineix les "races autòctones" com totes aquelles races originàries d'Espanya (en el nostre cas de les Illes Balears) de protecció especial i de caràcter més local, que han de ser conservades com a patrimoni genètic espanyol (balear) per afavorir la seva expansió i evitar el seu abandonament i extinció, en disposar en la seva majoria d'escassos censos poblacionals i estar sotmeses a factors de risc, amb diversos graus d'amenaça. A l'Annex I del RD anterior es publica el Catàleg Oficial de Bestiar d'Espanya, en el qual es cataloguen 15 races ramaderes de les Illes Balears.