L'ase és un animal domèstic de la família dels èquids a la qual també pertanyen els cavalls, les mules i les zebres. L'origen de la seva domesticació data del V mil·lenni a. C. a l'Àfrica, es tracta de l'Equus asinus africà i l'origen de l'Equus asinus europeus. 

Com a trets característics cal dir que és un animal ungulat, de mida i capa variable segons la raça. És un herbívor, que en llibertat pot arribar a viure de 25 a 30 anys. El període de gestació no és escassa i pot anar entre els 11 i 14 mesos; els parts solen ser simples però també poden ser dobles. És una espècie molt rústica adaptada a la vida en llibertat, però a la vegada molt social de caràcter dòcil, molt sensible i intel·ligent, encara que la fama sigui de tossut, si se sap manejar és molt amigable.

Aquests animals han estat utilitzats per l'home com a animals de càrrega i transport o com a productors de mules destinats a les mateixes feines, però l'aparició de la maquinària agrícola va suposar un descens considerable de la població asinina. Actualment troba el seu lloc com a gestor medi ambiental, utilitzat per a la neteja de zones boscoses, torrents i parcel·les i com a generadors d'espais de tallafocs, però també troba la seva parcel·la com a animal de companyia o per a activitats terapèutiques i fins i tot per a la producció de sabons i productes cosmètics.

A les Balears podria haver tingut com a ubicació els antics terrenys terciaris i quaternaris de les Illes Balears, segons el zootècnic Sansó (1826-1902). En aquesta espècie només hi ha una raça reconeguda per tot l'arxipèlag l'Ase Balear, encara que en el primer reconeixement de la població es va denominar Mallorquina. Quan es van revisar les poblacions de les diferents illes de l'arxipèlag no s'hi van detectar grans diferències i es va considerar adequat considerar-les com una única raça.