En el Catàleg oficial de Bestiar (annex I del RD 45 /2019) es destina un apartat a altres espècies catalogades i s'hi inclouen els camells i conills. 

Els conills són lagomorfs que es caracteritzen per tenir unes extremitats curtes i orelles llargues. Són herbívors i tenen la dentadura adaptada, les dents tenen un creixement continuat al llarg de la seva vida, i segons l'alimentació, es fa necessari tallar-les. La seva mida varia molt d'una raça a un altra, però es pot parlar d'un pes mitjà de 1,5 kg. a 2,5 Kg. El temps de gestació és aproximadament de 31 dies, però pot variar entre 28 i 34 dies. El nombre de cries per part pot variar de 4 a 12 segons la raça. Tenen una vida aproximada de 9 anys. Solen viure en llodrigueres, que es fabriquen ells mateixos.

No consta cap de les nostres poblacions inscrites dins aquest apartat, encara que en el catàleg d'agrupacions racials hi ha una població susceptible de ser-hi inscrita en un futur, és el cas del conill pagès d'Eivissa.