Poblacions susceptibles de ser considerades com a races, però que fins al moment no han estat oficialment catalogades com a tals, per falta d'estudis que ho confirmen o per no haver seguit els passos de reconeixement oficial. Decret 5/2007, de 2 de febrer, pel qual s'aprova el catàleg d'agrupacions racials dels animals domèstics de les Illes Balears i es regulen les entitats dedicades a fomentar-les i l'Ordre del conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori, de 9 de maig de 2014, que modifica l'Annex del decret anterior.

Atès que la Gallina Eivissenca passa a ser catalogada com a raça i el Porc Negre de Formentera i d'Eivissa, s'incorpora com a agrupació en finalitzar els tràmits de reconeixement com a tal.

En l'actualitat consten registrades 12 agrupacions racials a les Illes Balears: ànnera Mallorquina, Colom Borino, Colom de Pinta, Colom d'Escampadissa, Colom Casta Grossa, Colom Nas de Xot, Colom Gavatxut, Gall d'Indi de Menorca, indiot Mallorquí, Ca de Conill Menorquí, Conill Pagès d'Eivissa i Porc Negre de Formentera i d'Eivissa (última incorporació el 2014).