Al Real Decret 558/2001 es regula el reconeixement oficial de les organitzacions o associacions de criadors de cans de pura raça, definides com "Razas caninas españolas" aquelles races pures originàries d'Espanya (en el nostre cas es consideren races canines de les Illes Balears) a les originàries d'Espanya (Illes Balears), amb un prototip i aptituds definides, lligades tradicionalment a la ramaderia per les seves activitats de pasturatge i maneig del bestiar, la guarda, caça, companyia i altres utilitats que figuren a l'annex I del Reglament. En aquest reglament consten inscrits 3 races canines de les Illes Balears, que es van incrementar amb 2 més. A l'annex del Reial decret 1557/2005, pel qual es modificar el RD anterior, queden catalogades 5 races canines de Balears: Ca de Bestiar (Ca Pastor Mallorquí), Ca de Bou (Ca de Presa Mallorquí), Ca Eivissenc (Podenc Eivissenc), Ca Mè Mallorquí, Ca Rater Mallorquí (Rater Mallorquí)