Poblacions animals amb caràcters comuns reconeguts a nivell social com identificació de grup, però que encara no s'han catalogat per falta de informació o per manca d'estudis o d'execució dels tràmits corresponents pel seu reconeixement com agrupació racial, varietat, o raça. En l'actualitat hi ha una població anomenada Vaca de la Reina, que es troba en estudi i té avançats els tràmits per ser reconeguda com a agrupació racial. Una altra incorporació més recent és la Cabra de Menorca.