Any :
2018
Tipus :
Scientific Reports
Autors :
Noce A et al
Enllaç :
Referencia Bibliográfica :

Scientific Reports volumen 8 Article number:10486 (2018) DOI:10.1038/s41598-018-28760-9

"Expression patterns and genetic variation of the ovine skeletal muscle transcriptome of sheep from five Spanish meat breeds"

A l'estudi del qual parla aquesta publicació se preten analitzar el perfil d’expressió gènica del múscul esquelètic d'oví, així com caracteritzar la variació genètica de les transcripcions expressades en aquest teixit.

L'estudi es va realitzar a partir de 50 mostres agafades de 5 races autòctones: Canàries de Pelo, Roja Mallorquina, Gallega, Xisqueta i Ripollesa. La seqüenciació d’ARN de les transcripcions musculars va revelar que el 72% dels SNP detectats amb aquest enfocament són compartits almenys per almenys dos grups, i el 10% d’aquests són segregats en els cinc grups analitzats.