Any :
2017
Tipus :
Scientific Reports
Autors :
Vidal O. et al.
Enllaç :
Referencia Bibliográfica :

Scientific Reports volume 7, Article number: 16161 (2017) DOI:10.1038/s41598-017-15593-1 www.nature.com/scientificreports

Differential distribution of Y-chromosome haplotypes in Swiss and Southern European goat breeds (Distribució diferencial d’haplotips de cromosomes Y en races de cabra suïsses i europees: Cabra Ibicenca i Mallorquina).

L’anàlisi de la variació del cromosoma Y ha proporcionat pistes valuoses sobre la història paterna de les poblacions d’animals domèstics. L'objectiu principal del treball actual era caracteritzar la diversitat dels cromosomes Y en 31 poblacions de cabres procedents del centre-est (Suïssa i Romania) i del sud d'Europa (Espanya i Itàlia), així com en poblacions de referència procedents d'Àfrica i del Pròxim Orient.

A l'estudi s'observa un baix nivell de variabilitat en el cromosoma Y de cabra, amb només cinc haplotips que es segregen a tot el conjunt de poblacions. La gran diferenciació entre els cromosomes Y i les races suïssa i italiana / espanyola podria ser deguda a la propagació post-domesticació de dues poblacions genètiques del Pròxim Orient a través dels corredors danubians i mediterranis. El flux històric de gens entre cabres del sud d’Europa i del nord d’Àfrica podria haver contribuït també a generar aquest patró de diferenciació genètica.